In memoriam Piet Rombouts

Op 84 jarige leeftijd is op Tweede Paasdag (13 april 2020) ons oud-bestuurslid Piet Rombouts overleden. Piet was een van de initiatiefnemers en oprichters van onze stichting Vriendenkring Eicha in december 1995. Vanaf de oprichting op 4 december 1995 is Piet penningmeester van onze stichting geweest. Deze functie bleef hij vervullen tot 7 juni 2016, ruim 20 jaar lang heeft Piet zich bestuurlijk ingezet voor onze stichting. Nauwgezet en heel precies heeft hij gewaakt over onze financiën en daarbij was zijn grote bezorgdheid en zorgzaamheid heel herkenbaar. We zullen ons Piet blijven herinneren als een zeer betrokken en dienstbare bestuurder. Altijd in voor een goed gesprek en een grapje. Naast het beheren van de financiën was Piet samen met Jan Daris ook jarenlang onze vaste postbezorger voor alle correspondentie naar onze vrienden. Vanaf de oprichting zijn hieraan veel uren vrijwilligerswerk door hem besteed en kosten bespaard, denk alleen maar eens aan alle brieven voor de jaarlijkse uitstapjes, de Meester Panken Mappen en de jaarlijkse aanvullingen daarop, uitnodigingen voor bijeenkomsten etc. Piet en Jan waren als duo daarin onafscheidelijk en maakten daarbij altijd weer beiden hun eigen rondje binnen onze gemeente.

We zijn Piet heel veel dank verschuldigd voor zijn grote vrijwillige inzet voor onze stichting en daarmee voor het Eicha Museum. We zullen Piet blijven herinneren als een veelzijdig en betrokken mens, die zich met veel enthousiasme en deskundigheid heeft ingezet voor veel projecten binnen onze hele Bergeijkse gemeenschap.

Piet, hartelijk dank en rust in vrede.
Bestuur stichting Vriendenkring Eicha